sự uể oải
danh từ
1.たいだ 「怠惰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỌA,NỌA
ĐÃIタイ