sự um tùm
danh từ
1.はんも 「繁茂」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MẬU
PHỒNハン