sự ung dung
danh từ
1.ゆうゆう 「悠々」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUユウ
KÉP