sự uống
danh từ
1.ないよう 「内用」 [NỘI DỤNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
NỘIナイ、ダイ