sự uống một mình
câu, diễn đạt
1.どくしゃく 「独酌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỘCドク、トク
CHƯỚCシャク