sự uống rượu mạnh nguyên chất không pha
câu, diễn đạt
1.ストレート​​

Thảo luận, đóng góp