sự uống rượu say
câu, diễn đạt
1.しゅせん 「酒仙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊNセン、セント
TỬUシュ