sự uy phong lẫm liệt
danh từ
1.いげん 「威厳」​​
câu, diễn đạt
2.いげん 「威厳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

UY
NGHIÊMゲン、ゴン