sự vạch kế hoạch
câu, diễn đạt
1.ぼうりゃく 「謀略」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LƯỢCリャク
MƯUボウ、ム