sự vặn
danh từ
1.ねんてん 「捻転」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYỂNテン
NIỆM,NIỆPネン、ジョウ