sự vấn an
danh từ
1.ほうし 「奉伺」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỶ,TỨ
PHỤNGホウ、ブ