sự vãn hồi
danh từ
1.ばんかい 「挽回」 [VÃN HỒI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VÃNバン
HỒIカイ、エ