sự vặn lại
danh từ
1.くちごたえ 「口答え」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
ĐÁPトウ