sự vẫn như cũ
câu, diễn đạt
1.まま 「儘」 [TẬN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẬNジン