sự vận tải bằng đường biển
câu, diễn đạt
1.かいうん 「海運」 [HẢI VẬN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẢIカイ
VẬNウン