sự van xin
danh từ
1.たんがん 「嘆願」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGUYỆNガン
THÁNタン