sự vắng mắt
danh từ
1.けっせき 「欠席」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHIẾMケツ、ケン
TỊCHセキ