sự vào cửa
danh từ
1.にゅうもん 「入門」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
MÔNモン