sự vào Đảng
danh từ
1.にゅうとう 「入党」 [NHẬP ĐẢNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
ĐẢNGトウ