sự vào hội trường
câu, diễn đạt
1.にゅうじょう 「入場」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
TRƯỜNGジョウ、チョウ