sự vào ký túc xá
câu, diễn đạt
1.にゅうしゃ 「入舎」 [NHẬP XÁ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
シャ、セキ