sự vào lưới
danh từ
1.ゴールイン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự vào lưới

1. cầu thủ sút vào gôn
ゴールインした選手