sự vào nằm viện
câu, diễn đạt
1.にゅういん 「入院」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
VIỆNイン