sự vào phòng xử án
câu, diễn đạt
1.にゅうてい 「入廷」 [NHẬP ĐÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
ĐÌNHテイ