sự vào thi
danh từ
1.にゅうし 「入試」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
THÍ