sự vắt sữa
danh từ
1.さくにゅう 「搾乳」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRÁサク
NHŨニュウ