sự vất vả
danh từ
1.こんなん 「困難」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHỐNコン
NẠN,NANナン