sự vặt vãnh
danh từ
1.れいさい 「零細」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LINHレイ
TẾサイ