sự vây hãm
danh từ
1.かんらく 「陥落」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÃMカン
LẠCラク