sự vẫy tay
danh từ
1.てまねき 「手招き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦシュ、ズ
CHIÊUショウ