sự vây thành
danh từ
1.こうじょう 「攻城」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ
THÀNHジョウ