sự vẽ chân dung
câu, diễn đạt
1.にがおがき 「似顔書き」 [TỰ NHAN THƯ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHANガン
TỰ
THƯショ