sự vẽ dấu
danh từ
1.はん 「判」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁNハン、バン