sự vẽ màu
danh từ
1.さいしき 「彩色」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẮCショク、シキ
THÁI,THẢIサイ