sự vẽ phác
danh từ
1.そびょう 「素描」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỐソ、ス
MIÊUビョウ