sự vẽ sơ đồ
câu, diễn đạt
1.ドロー​​

Thảo luận, đóng góp