sự ví von
danh từ
1.ひゆ 「比喩」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤ
TỶ,TỈ,BỈ