sự việc không ngờ
danh từ
1.きゅうへん 「急変」​​
câu, diễn đạt
2.きゅうへん 「急変」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CẤPキュウ
BIẾNヘン