sự việc không tiến triển trôi chảy vì bị vướng mắc ở bên trong
câu, diễn đạt
1.あくじゅんかん 「悪循環」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
ÁCアク、オ
TUẦNジュン