sự việc thật
danh từ
1.じつわ 「実話」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
THOẠI