sự viễn chinh
danh từ
1.えんせい 「遠征」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHINHセイ
VIỄNエン、オン