sự viên mãn
danh từ
1.えんまん 「円満」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNマン、バン
VIÊNエン