sự viết chính tả
danh từ
1.かきとり 「書取」​​
câu, diễn đạt
2.かきとり 「書取」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯショ
THỦシュ