sự viết dọc
danh từ
1.たてがき 「縦書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TUNGジュウ
THƯショ