sự viết ngang
danh từ
1.よこがき 「横書き」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNHオウ
THƯショ