sự viết theo lối chân phương
danh từ
1.かいしょ 「楷書」​​
câu, diễn đạt
2.かいしょ 「楷書」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự viết theo lối chân phương

1. viết kiểu chân phương
楷書で描く
2. Hãy viết theo lối chân phương
楷書でお書き下さい.

Kanji liên quan

THƯショ
GIAI,KHAIカイ