sự viết văn
danh từ
1.さくぶん 「作文」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
TÁCサク、サ