sự vinh dự
danh từ
1.えいよ 「栄誉」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỰ
VINHエイ、ヨウ