sự vô chính phủ
câu, diễn đạt
1.むせいふ 「無政府」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHỦ
VÔ,MÔム、ブ
CHÍNH,CHÁNHセイ、ショウ