sự vô cùng
1.とこ 「常」 [THƯỜNG]​​
danh từ
2.ずいぶん 「随分」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỜNGジョウ
TÙYズイ、スイ、タ
PHÂNブン、フン、ブ